Kitaran Kualiti SMB

Kitaran Kualiti SMB

Tuan pengetua SMK Bahau telah memperkenalkan kitaran kualiti kerja SMB pada mesyuarat guru bilangan 1 2021 pada 12 Januari yang lalu. Ia merupakan penambahbaikan kepada konsep pengurusan PDCA.