SMK Bahau dikunjungi rombongan Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Tuan Azmi bin Basir bersama rombongan. Lawatan ini adalah sebahagian daripada aktiviti Sekolah fokus SPM 2021. Semoga bimbingan dan sokongan tuan timbalan dapat membantu meningkatkan kecemerlangan SMB. Terima kasih.