Satu sesi PLC guru-guru SPM subjek BM, matematik tambahan dan sejarah telah diadakan hari ini 17 Jun 2020 di bilik pengetua. Fokus utama perbincangan ialah membina strategi mencipta kecemerlangan baharu.