Pihak sekolah menyahkuman, membersih kawasan yang perlu.